Latest News & Event

Classement GHR 2017 (1609 km, +84000 m, -82500 m)

पहीलो चोटी महिला मउटेण्न घाबिकी (गृेट हिमाल रेसमा ) पनि पहिलो र नेपालको पनि महिलामा पहिलो हुन सफल हुनु भाको छेचि से

Nepal Mountain Ultra Trail Running CAMP

11 Nepal Mountain Ultra Trail Running CAMP Introduction . I am up

2016-skyrunning-asian-championships

२०७३ को स्काइरनिङ् एसियान चम्पिनमा सुनमाया बुढा र पूर्ण लक्ष्मी निउप्यानेलाई मेडल |जस्ले उहहरुलाई स्योग गर्णु भ