Latest News & Event

26

Jul

Classement GHR 2017 (1609 km, +84000 m, -82500 m)

पहीलो चोटी महिला मउटेण्न घाबिकी (गृेट हिमाल रेसमा ) पनि पहिलो र नेपालको पनि महिलामा पहिलो हुन सफल हुनु भाको छेचि से

25

Jan

Nepal Mountain Ultra Trail Running CAMP

11 Nepal Mountain Ultra Trail Running CAMP Introduction . I am up

14

Dec

2016-skyrunning-asian-championships

२०७३ को स्काइरनिङ् एसियान चम्पिनमा सुनमाया बुढा र पूर्ण लक्ष्मी निउप्यानेलाई मेडल |जस्ले उहहरुलाई स्योग गर्णु भ

18

Aug

UPENDRA SUNUWAR THE NEPAL MOUNTAIN SKYRUNNING GUIDE.

US

08

Jun

Manikala rai

m

04

May

Mira Rai

she is quick success full in skyrunning  ultra events  race . EVERYTHING 692

04

May

Bhim Bahadur Gurung winner in yading, chaina

bhim

Photo in ktm vertical read collar

 

Upcoming Events